Aktualności

Drodzy Rodzice,

informuję, że obecnie jest 3 nauczycieli z potwierdzonym wynikiem COVID-1. Wszyscy czują się dobrze.

Decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej placówka będzie pracować w systemie stacjonarnym.

Nie zostały zalecone żadne ograniczenia w pracy szkoły.

Jestem w stałym kontakcie z organem prowadzącym, pilotujemy na bieżąco stan bezpieczeństwa.

Nie otrzymaliśmy żadnych informacji o zakażeniu uczniów, czy ich rodzin.

Bądźmy ostrożni.

Dyrektor Szkoły

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice, zapraszamy na spotkanie z wychowawcami na platformie Teams 7 października. Harmonogram z ustalonymi godzinami do pobrania poniżej.

Teams 7 pazdziernika

Dyrektor

Uwaga zmienione godziny przerw !

Od 1 września w naszej szkole obowiązują nowe godziny przerw lepiej dostosowane do kursów szkolnego autobusu.

  1. lekcja  8:00   – 8:45
  2. lekcja  8:50  –  9:35
  3. lekcja  9:45  – 10:30
  4. lekcja  10:50 – 11:35
  5. lekcja  11:50  – 12:35
  6. lekcja  12:40 – 13:25
  7. lekcja  13:30 – 14:15
  8. lekcja  14:20 – 15:05

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/21

Z wielką radością czekamy na spotkania z Wami, drogie Uczennice i drodzy Uczniowie!
Ze względu na epidemię rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie 1 września o godz. 9.00 spotkaniami klas z wychowawcami w salach:

Kl.1. – 30 (wejście do budynku ucznia – z jednym rodzicem w maseczce – drzwiami od strony szatni)

Kl.2 – 29
Kl.3 – 28
Kl.4 – 42
Kl.5 – 38
Kl.6 – 37
Kl.7 – 27
Kl.8 – 39

Natomiast zdalnie wg harmonogramu odbędą się zebrania rodziców, podczas których przedstawimy Państwu Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych oraz zmiany w regulaminie żywienia.

Przygotowania do inauguracji roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice!

Już za tydzień rozpoczniemy rok szkolny 2020/2021. Ten rok będzie jednak się różnił ze względu na panującą pandemię. O warunkach spotkania poinformujemy niedługo. Przygotowujemy szkołę na przyjęcie uczniów, analizując wytyczne GIS, MZ i MEN oraz przygotowujemy procedury, które będą obowiązywały w szkole i które w najbliższych dniach przekażemy przez dziennik elektroniczny i stronę szkoły Rodzicom. Istotne jest bezwzględne dostosowanie się wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców) do tych zasad. Zasady mogą się zmieniać ze względu na stopień zagrożenia epidemiologicznego w szkole i regionie, dlatego niezbędna jest stała współpraca szkoły i opiekunów. 31 sierpnia odbędą się spotkania dla rodziców klas 2-8 z wychowawcą w aplikacji Teams wg harmonogramu, który zostanie zamieszczony na stronie szkoły do końca tygodnia. MEN zachęca do do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/protegosafe

 

Wracamy do szkoły

Drodzy Rodzice,
Przez okres kwarantanny oraz wakacyjny ulepszaliśmy funkcjonowanie naszej MĄDREJ SZKOŁY. Wzbogaciliśmy bazę o nowe pomoce dydaktyczne, w tym 30 nowoczesnych tabletów. Powstała pracownia chemiczna z dygestorium do przeprowadzania doświadczeń, by uczniowie poczuli chemię😊 do Skłodowskiej. Podnosimy standardy edukacji, opieki i wychowania naszych wychowanków, tworząc Kącik Ciszy, Salę relaksacyjną i Gabinet Patronki. Pracownicy obsługi zadbali o estetykę naszego budynku i placu przyszkolnego. Mamy nowy piec i od września urozmaicimy posiłki.
Wykorzystamy wiedzę zdobytą podczas licznych kursów, szkoleń i konferencji, stawiając na JAKOŚĆ EDUKACJI oraz KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ naszej placówki.
Z przyjemnością informujemy, że rok szkolny rozpoczniemy stacjonarnie, w małej, bezpiecznej, dobrze wyposażonej szkole, ale też w szkole przyjaznej, gotowej na zmianę, w szkole, którą pragniemy budować na szacunku, porozumieniu i wartościach.
Zatrudniamy grono wspaniałych nauczycieli, specjalistów oraz pracowników, którzy z uśmiechem i nadzieją, rozpoczną kolejny rok szkolny.
Stęskniliśmy się za Uczniami, Rodzicami, Nauczycielami, za dawnym gwarem, spotkaniami, lekcjami i przerwami, zwyczajnie – za Szkołą.
Dziękujemy, że jesteście z nami🌹

Realizowane projekty

Nasza szkoła jest beneficjentem wielu projektów unijnych, ministerialnych oraz innego typu działań, które pomagają wzbogacać placówkę w pomoce dydaktyczne oraz pozwalają na wszechstronny rozwój naszych uczniów i nauczycieli.

Do góry