11 listopada

Powiększ obraz

Wielkie ukłony należą się wszystkim młodym artystom i wspaniałej publiczności, która z ogromną pokorą i skupieniem wysłuchała wzruszającego montażu słowno-muzycznego prezentującego trudną drogę do Wolności naszej Ojczyzny.

Drukuj