Talent Świętokrzyski

Powiększ obraz

Natalia Grzejszczyk została dziś wyróżniona podczas XVIII gali -Talenty Świętokrzyskie przez marszałka województwa Adama Jarubasa.
Natalia to laureatka II miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Nowym Sączu, wyróżniona w Międzynarodowym Festiwalu im. H. Morysa i A. Litwina w Kielcach. Laureatka trzech ogólnopolskich festiwali i konkursów piosenki oraz kilku konkursów o zasięgu regionalnym.
Gratujemy!

Drukuj