Laur

Powiększ obraz

Dwie nauczycielki – p. Honorata Zych i p. Emilia Sobecka zostały nagrodzone Laurami Mistrza Kreatywnej i Aktywnej Edukacji.
Nagrody przyznaje Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego za ciekawe działania rozwijające zainteresowania uczniów

Drukuj