Dyrektor szkoły informuje, ze w dniu 24 kwietnia zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Autobusy kursują zgodnie z planem.

Drukuj