Powiększ obraz

Jak pomóc nauczycielom odejść od kultury nauczania i pouczania i przejść do kultury uczenia się? Jak tworzyć środowisko dydaktyczne, w którym mogą zachodzić procesy uczenia się? Jak głównym aktorem szkolnych aktywności uczynić uczniów?
Jak?
Starannie przygotować nauczycieli do pracy. Nie z podręcznikiem, zeszytem, tablicą interaktywną – a z drugim człowiekiem …Dziecko ,,zaopiekowane” emocjonalnie na zajęciach i poza nimi przez osobę o wysokich kompetencjach społecznych i międzykulturowych podejmie każdą prowokację edukacyjną i z sukcesem ją rozpracuje.
Bo nasza szkoła – to mądra szkoła

Drukuj