Jesteś tutaj:

Autor: Krzysztof Dychała

11 listopada 2023

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych zasadzono dąb katyński i odsłonięto tablicę pamięci bohaterów służb mundurowych zamordowanych w 1940 roku w Twerze przez NKWD. Uroczystość była również okazją do świętowania 156. rocznicy urodzin patronki szkoły Marii Skłodowskiej-Curie oraz uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wydarzenie rozpoczęto na placu przed budynkiem szkoły odśpiewaniem hymnu narodowego. Tu wszystkich zebranych powitał dyrektor Ryszard Mańko. Wśród uczestników byli obecni: wójt Tomasz Lato, ks. prał. dr Andrzej Kaszycki, Tomasz Bogucki, były przewodniczący Rady Miasta w Kielcach, Szymon Baumel, wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Leszek Bukowski, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Marek Szlufik, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze z Gór Świętokrzyskich” wraz członkami stowarzyszenia, Jacek Skrzypczak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Ziemi Świętokrzyskiej, przewodnik PTTK, Ryszard Szymczuch, wiceprzewodniczący Rady Gminy Masłów, Anna Kowalczyk, kierowniczka Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, Marta Kowalczyk, główna księgowa CUW Masłów, Sławomir Gołąbek, przedstawiciel Stowarzyszenia „Święty Jacek” w Leszczynach, Marek Kowalik z żoną, przedstawiciele rodzin pomordowanych. Nie zabrakło osób związanych ze szkolną i miejscową społecznością. Obecni byli m.in. wicedyrektor Aneta Januchta, Marlena Rębalska, przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców, Grupa Artystyczna Golica, przedstawiciele KGW Lubrzanka, rodzice uczniów i mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych.
– Dzisiejszy dzień ma szczególny wymiar. Spotkaliśmy się tu w przeddzień Święta Niepodległości, by uczcić pamięć trzech szczególnych osób, które oddały swoje życie za to, abyśmy mogli dziś żyć w wolnym kraju. Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli pokazuje jak bardzo jesteśmy silnym i niezłomnym narodem – mówił wójt Tomasz Lato, który dziękował całej społeczności szkolnej na czele z dyrektorem Ryszardem Mańko za zorganizowanie tego wydarzenia. Wójt złożył podziękowania również przybyłym gościom, których obecność pokazała jak ważna jest dla Polaków jest pamięć i historia.
Przed placówką od strony zachodniej zasadzono brakujący dąb pamięci katyńskiej. – Idea zachowania pamięci o ofiarach NKWD z 1940 roku poprzez sadzenie imiennych Dębów Pamięci pojawiła się w Mąchocicach Kapitulnych już wiele lat temu. Jesienią 2012 roku przed szkołą zasadzono trzy drzewa, każde stało się żywym pomnikiem symbolizującym bohaterów. Niestety jeden z nich nie przetrwał i dziś na jego miejscu pojawił się potomek sędziwego dębu Bartka – mówił dyrektor Ryszard Mańko. Podczas uroczystości tuż obok dębów na ścianie szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową, zawierającą nazwiska policjantów związanych z regionem świętokrzyskim, zamordowanych w Twerze wiosną 1940 roku i pogrzebanych w Miednoje: Witolda Zgirskiego, Franciszka Michalaka i Piotra Gołąbka. Tablica została ufundowana przez: Samorząd Gminy Masłów, Stowarzyszenie św. Jacek w Leszczynach oraz Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych. Pierwszą cześć uroczystości zakończyły Apel Pamięci, który wygłosił Marek Szlufik.
Druga część wydarzenia odbyła się w sali gimnastycznej szkoły, gdzie z programami słowno-muzycznym uczniowie uczcili 156. rocznicę przyjścia na świat patronki szkoły i uczcili Święto Niepodległości. Warto przypomnieć, że w październiku tego roku minęło dokładnie pięć lat od kiedy szkoła ma swojego patrona. Uroczystość zakończył występ Grupy Artystycznej Golica z Mąchocic Kapitulnych działającej przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Artyści wraz z instruktorem Piotrem Goworkiem zaprezentowali wzruszający repertuar patriotyczny nawiązujący nie tylko do Dnia Niepodległości, ale również do zbrodni katyńskiej.
tekst i foto Gmina Masłów.

Zwycięstwo w Grze Miejskiej

Maja Gołąbek, Daria Pedrycz, Gabriela Janecka, Bartosz Waldon i Bartosz Mochocki z kl. 8 dwujęzycznej pod opieką p. Honoraty Zych wygrali Grę Miejską zorg. przez SODMiN.

W tym ciekawym i innowacyjnym wydarzeniu edukacyjnym promującym naukę języków obcych byliśmy jedyną szkołą spoza miasta.

Uczestnicy Gry poruszali się po Kielcach, rozmawiając z rodzimymi użytkownikami różnych języków europejskich i wykonując kreatywne zadania językowe i kulturowe przygotowane w wielu instytucjach edukacyjnych w Kielcach.

Święto Edukacji Narodowej

14 Października Obchodzimy  Święto Edukacji Narodowej, a więc święto wszystkich należących do szkolnej społeczności.
Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć wójta gminy Masłów p. Tomasza Latę, kierownik CUW p. Annę Kowalczyk oraz główną księgowa CUW p. Martę Kowalczyk.
W tym roku przypada 250-letnia rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej w Polsce i Europie instytucji o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Powołana 14 paździemika 1773 roku, stworzyła podwaliny nowoczesnego szkolnictwa polskiego. Wprowadziła jednolity system kształcenia, opracowała nowe programy nauczania.
Eleganckie stroje uczniów i nauczycieli, kwiaty i życzenia powodują, że święto to powinno upływać pod znakiem radości i w ciepłej atmosferze. I tak też było .
Klasa 4 i 5 przygotowała program rozrywkowy, którym z przymrużeniem oka ukazała szkolną nierzeczywistość.
A nasze życzenia przedstawiliśmy śpiewająco.

Do góry