Bądźmy TIK!

Powiększ obraz

Mamy to! Otrzymaliśmy dotację! Blisko 100 tys. zł! Wniosek Mobilności kadry edukacyjnej w projekcie międzynarodowym Erasmus+ pn. Bądźmy TIK! Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni napisany przez 4 nauczycieli naszej Szkoły: matematyków, anglisty, informatyków oraz dyrektora Szkoły został sklasyfikowany na 34 miejscu na 740 wniosków!

Jak uzasadniliśmy cel projektu? – Szukamy płaszczyzny porozumienia ze współczesnym nastolatkiem. Na pewno wspólne korzystanie z technik informacyjnych i komunikacyjnych powoduje, iż stajemy się dla ucznia partnerem. Świat pędzi w zawrotnym tempie informacyjnym, w którym podstawową rolę odgrywa język angielski. Uczenie się tego języka, znajomość nowoczesnych technologii jest podstawą do podjęcia dialogu z uczniem znudzonym tradycjonalnymi metodami nauki. Projekt ma podnieść kompetencje językowe nauczycieli oraz poznać metodę CLIL, która w Polsce jest jeszcze mało popularna a w Anglii, Malcie, Hiszpanii działa od wielu lat i przynosi wymierne efekty. Nauczyciele poznają techniki pracy projektowej, job shadowing, będą obserwować lekcje prowadzone przez doświadczonych w innowacjach nauczycieli z krajów zachodnich i kontaktować się z nimi w języku angielskim. Poznanie nowoczesnych metod nauczania partnerów z UE będzie dla nas inspiracją do wprowadzania zmian w placówce już od września.

Drukuj