Dzień Ziemi

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.”
🌍🌎🌏🌍🌎🌏🌍🌎🌏🌍🌎🌏🌍🌎🌏
Antoine de Saint-Exupéry.
Pamiętajmy o tym każdego dnia…
#MiędzynarodowyDzieńZiemi
Drukuj