Gminny Turniej Gier i Zabaw klas I-III

Powiększ obraz

Reprezentanci klas I-III przygotowani przez p. D. Malarczyk w dniu5 grudnia b.r.  dzielnie rywalizowali    z rówieśnikami w 6 zabawach sportowych:  2 zwinnościowo-szybkościowych,  2 skocznych i 2 rzutnych. Na szczególną pochwałę zasługuje klasa III, która we wszystkich swoich konkurencjach zdobyła maksymalną liczbę punktów. Mimo tak wspaniałej sportowej walki do grupowego zwycięstwa zabrakło nam…0,5 punktu! 🙁 

Ale głowa do góry, bo przed uczniami klas I-III jeszcze niejeden turniej sportowy! 🙂

Drukuj