I Debata Oksfordzka

O tym, że debatowanie daje radość z rozmowy z drugim człowiekiem przekonaliśmy się podczas I Debaty Oksfordzkiej zorganizowanej przez SP im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych. Nie ma nic ciekawszego i bardziej stymulującego proces edukacyjny niż dialog i konieczność zaprezentowania własnego stanowiska w poszanowaniu odmiennych poglądów adwersarza.

Nad tezą: „Czy świat po pandemii będzie lepszy?” debatowali Opozycjoniści (SP Brzezinki i SP Mąchocice – Scholasteria) i Propozycjoniści (SP Masłów i SP Mąchocice Kapitulne)

~      I mówca Propozycji – Jakub Chodup

~      I mówca Opozycji – Daria Chaba

~      II mówca Propozycji – Weronika Kotas

~      II mówca Opozycji – Karol Kołomański

~      III mówca Propozycji – Alicja Ryś

~      III mówca Opozycji – Kacper Wójcik

~      IV mówca Propozycji – Franciszek Dudzik

~      IV mówca Opozycji – Julia Przydatek

Nauczyciele Mentorzy: Monika Jaros (SP Brzezinki), Ilona Sito (SP Mąchocice – Scholasteria), Joanna Kasperek (SP Masłów) , Sylwia Wawszczak – Domagała (SP Mąchocice Kapitulne)

Jury:

  1. 1.Marszałkini – Dorota Kaiper – trenerka debat i animatorka środowiska debatanckiego; wspołtworzy od lat Mistrzostwa Debat Oksfordzkich i Mistrzostwa Debat Parlamentarnych

  1. Tomasz Lato – Wojt Gminy Masłów

  2. Małgorzata Jas – konsultant i kierownik pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w ŚCDN

Po bardzo wyrównanej walce (oba zespoły zaprezentowały wysoki poziom przygotowania) wynikiem głosów Jury 2/1 zwyciężyła drużyna Opozycjonistów.

Podczas Debaty w przerwie na obrady Jury debatanci wspólnie opracowali na Jamboardzie argumentację naszej tezy. A także poznali wyniki miniankiety gminnej. Okazało się, że prawie 3/4 mieszkańców uważa, iż świat po pandemii nie będzie lepszy.

Dlaczego właśnie taka aktywność, jak debaty, powinna znaleźć swoje miejsce w szkole?

Uczniowie uczyli się formułowania swoich myśli i szybkiego przetwarzania zdobytych informacji.

Poza tym, debatowanie to gra zespołowa. W debacie drużyny nawzajem wspierały się w przygotowywaniu argumentów, a także dodając sobie otuchy podczas stresujących chwil samej dyskusji. To świetna szkoła koleżeńskości, dzielenia się zadaniami i pracy w grupie.

Po trzecie – debaty uczą pokonywania stresu związanego z publicznym przemawianiem.

Natomiast sam proces jej organizowania (np. zaproszenie gości, wymyślenie tematu, moderowanie dyskusji i logistyka pracy na platformach online) był dla nas również świetną szkołą organizatorską . Na pewno Debata Oksfordzka zagości na stałe w harmonogramie imprez gminnych i międzyszkolnych.

Drukuj