Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj!

Kolejny rok Uczniowie klas 1 – 3 uczestniczą w projekcie,, Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj.”
Projekt dotyczy pisania tworzenia i pisania kartek świątecznych, przez co chcemy zwrócić uwagę dzieciom, jak ważne są relacje osobiste, szczególnie pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, a przede wszystkim – kultywowanie tradycji  pisania kartek świątecznych w świecie zdominowanym przez nowe technologie.

 

Drukuj