Informacje o strajku.

Szanowni Rodzice, na 8 kwietnia zapowiadany jest początek strajku w oświacie. W referendum w naszej szkole pracownicy opowiedzieli się za przyłączeniem do strajku.

W związku z tym informuję, że w tym okresie nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Szkoła zapewnia uczniom tylko opiekę w świetlicy od godziny 7.00- 15.00.

Z wyrazami szacunku
Aneta Januchta
dyrektor szkoły
Drukuj