Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2020/21

Innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

inowacja2020

Drukuj