IV Gminna Wigilia Harcerska

Powiększ obraz

Blisko 150 druhów wzięło udział w Gminnej Wigilii Harcerskiej, która odbyła się w szkole. Takie spotkanie to już tradycja.

Co roku tuż przed Bożym Narodzeniem harcerze z gminy Masłów spotykają się, by wspólnie złożyć sobie życzenia i kolędować. W każdym roku wigilia odbywa się w innej szkole, w której działają drużyny.

Są to: 8 DH „Wierni” z Mąchocic Kapitulnych z pwd. Katarzyną Kułagą, 29 DH „Ogniki” im. Adama Żeromskiego „Złotego Skauta” z Mąchocic-Scholasterii z dh Beatą Adydan, 47 DH „Iskra” z Masłowa z pwd. Beatą Nowakowską, 52 Gromada Zuchowa z Masłowa z dh. Kamilą Zając i 50 DH „Zielony płomień” z Brzezinek z phm. Olgą Zawodnik-Purtak, komendantką Hufca Kielce-Powiat. Tym razem wszyscy spotkali się w szkole w Mąchocicach Kapitulnych, a do swojego grona zaprosili zaprzyjaźnioną gromadę zuchową z Bęczkowa.

Życzenia dla wszystkich drużyn złożyli goście na czele z wójtem Tomaszem Lato. Wśród nich byli dyrektorzy szkół: Aneta Januchta (Mąchocice Kapitulne), Marcin Gawron (Masłów), Zbigniew Długosz (Brzezinki) oraz Wojciech Purtak, dyrektor „Szklanego Domu”.

Głównym punktem było przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które z Zakopanego do gminy Masłów przywiozła grupa ponad 50 druhów.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowały poszczególne drużyny.

Drukuj