Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021 / 2022
 • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października (harmonogram dyżurów)
 • Ferie Bożonarodzeniowe – 23 grudnia – 1 stycznia
 • Koniec I semestru 7 stycznia
 • Ferie zimowe 17- 30 stycznia
 • Ferie Wielkanocne – 14 – 19 kwietnia
 • Egzaminy ósmoklasisty– 24, 25, 26 maja
 • Zakończenie roku – 24 czerwca

 

Dni wolne od zajęć:

 • 15 października,
 • 12 listopada,
 • 7 stycznia,
 • 2 maja,
 • 24, 25, 26  maja egzaminy ósmoklasisty, 
 • 17 czerwca