Kalendarz roku szkolnego

kalendarz roku szkolnego 2020/2021
  • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października (harmonogram dyżurów)
  • Ferie bożonarodzeniowe – 23 grudnia – 1 stycznia
  • Ferie wielkanocne – 1 – 6 kwietnia
  • 2 maja – (harmonogram dyżurów)
  • Ferie zimowe – 15 lutego – 28 lutego
  • Egzaminy ósmoklasisty– 25, 26, 27 maja
  • Zakończenie roku – 25 czerwca

 

  • Dni wolne od zajęć: 2 listopada, 30 kwietnia, 4 maja, 28 maja, 4 czerwca