KOMUNIKAT DOT. OPŁAT ZA ŻYWIENIE

Dyrektor Szkoły im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych, informuje, że wpłaty za żywienie uczniów w szkołach oraz za każdą godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie można dokonywać w formie bezgotówkowej, przelewając środki na wskazany rachunek bankowy szkoły (rachunek dochodów).

W celu wykonania operacji bezgotówkowej należy skontaktować się telefonicznie ze szkołą i ustalić wysokość naliczonej opłaty a także sposób przekazania noty księgowej wystawianej przez szkołę za dany miesiąc. Wskazana w tym przypadku jest droga mailowa choć inne rozwiązania, uzgodnione z dyrektorem szkoły, są również możliwe.

Przypominamy o zachowaniu terminowości w dokonywaniu wpłat. W przypadku przekazania środków po terminie i zaewidencjonowaniu w systemie bankowym, jesteśmy obligowani do naliczania odsetek bankowych. Termin dokonywania wpłat do dnia 10. każdego miesiąca.

Podajemy numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty:

97 1560 0013 2752 5064 0000 0015

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Z wyrazami szacunku
 
Aneta Januchta
​Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Mąchocicach Kapitulnych
tel. 41 311 17 81
Drukuj