Komunikat dotyczący rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy

Potwierdzanie zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas szkoły podstawowej drogą elektroniczną

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w której zawieszone są zajęcia w szkołach podstawowych, informujemy, że rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy odbywa się w terminach ustalonych dotychczasowymi zarządzeniami Wójta Gminy Masłów, przyjętymi 31 stycznia 2020 roku.

Harmonogramy w nich określone pozwalają na realizację postępowania bez ich zmiany. W dniu 12 marca br. w szkole zakończył się proces składania wniosków o zapisanie dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszej klasy. Dokumenty wymagane do złożenia znajdują się już w szkole. Aktualnie trwa proces weryfikacji wniosków, których dokonują komisje rekrutacyjne, powołane przez dyrektora szkoły.

24 marca zostanie przekazana Państwu przez szkołę informacja o zakwalifikowaniu dziecka. Począwszy od 25 marca br. rozpocznie się proces potwierdzania zapisu dzieci zakwalifikowanych przez komisję do przyjęcia. Szkoła deklaruje możliwość potwierdzania przez rodzica zapisu dziecka drogą elektroniczną. Dopuszczalne są różne formy przesłanego potwierdzenia: scan oświadczenia, zdjęcie oświadczenia lub mail z wiadomością podpisaną przez rodzica. Adres mailowy do szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły.

Termin potwierdzenia ustalony przez Wójta Gminy Masłów upływa 3 kwietnia. Jednak zachęcamy Państwa do potwierdzania zapisu dziecka do wybranego oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy w naszych szkołach bez długiej zwłoki, z uwagi na konieczność planowania organizacji nowego roku szkolnego.

Sposób potwierdzania postępowania rekrutacyjnego drogą elektroniczną zostaje ustalony w celu ograniczenia zarażenia koronawirusem COVID19 oraz w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego bez zmiany terminów.

Drukuj