List Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

 

Uczniowie z pięciu województw właśnie rozpoczęli ferie zimowe. W kolejnych tygodniach z zasłużonego wypoczynku będą mogły skorzystać dzieci z pozostałych regionów krajów. Ważne, by wyjazdy na obozy i zimowiska przebiegały w bezpiecznych i komfortowych warunkach, a młodzi ludzie byli świadomi potencjalnych zagrożeń. Jednym z nich jest niebezpieczeństwo zażywania substancji psychoaktywnych. To ważny problem zarówno przy okazji rozpoczynających się ferii zimowych, jak i całego roku szkolnego

 

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

Drukuj