Międzynarodowy projekt Solidarność. Podaj dalej!

Powiększ obraz

Klasy 3, 4 i 6 brały udział w warsztatach pisarskich, podczas których uczyły się interpretować obrazy oraz rozwijać kreatywne myślenie. Zdobytą wiedzę i umiejętności zastosowały w praktyce, przygotowując kartki z napisanymi przez siebie wiadomościami wysłane do losowo wybranych adresatów z nadzieją na otrzymanie odpowiedzi.

Drukuj