Nadanie sztandaru, jubileusz 200-lecia utworzenia szkoły oraz ślubowanie kl. 1

28 października nasza szkoła uroczyście otrzymała sztandar i świętowała 200-lecie swojego istnienia. – Niech dzisiejsza uroczystość poświęcenia sztandaru, przekazania go szkole będzie znakiem, że w życiu trzeba sięgać po ideały najpiękniejszej natury duchowej oraz intelektualnej – mówił biskup Jan Piotrowski.
Uroczystości odbyły się w dwóch miejscach. Rozpoczęła je msza święta odprawiona w kościele pw. św. Jacka w Leszczynach. Modlitwie przewodniczył i homilię wygłosił biskup kielecki Jan Piotrowski. Uczestnikom na pewno pozostaną w pamięci ważne słowa wypowiedziane przez biskupa w nawiązaniu do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Sztandar to symbol święty. Jego miejsce jest między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową. Jest więc symbolem wyjątkowym i szczególnym, wobec czego oczywistym i wymownym staje się fakt, by cała przeprowadzona procedura była pełna najwyższego szacunku i skupienia, a cały przebieg wydarzeń, począwszy od fundowania sztandaru ma się zwieńczyć uroczystością jego wręczenia – mówił. – Niech dzisiejsza uroczystość poświęcenia sztandaru, przekazania go szkole podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych będzie znakiem, że w życiu trzeba sięgać po ideały najpiękniejszej natury duchowej oraz intelektualnej, nimi bowiem człowiek pisze swoją piękną, niepowtarzalną historię, której się nigdy nie zapomina – mówił biskup zwracając uwagę na wartości, którymi powinni się kierować uczniowie.

Po uroczystościach w kościele wszyscy przejechali do szkoły, gdzie odbyła się oficjalna część świętowania. Tam też zgodnie z tradycją nastąpiło przekazanie sztandaru szkolnej społeczności. W tej historycznej chwili uczestniczyli rodzice uczniów: Joanna Janecka, Karolina Stachura i Krzysztof Waldon, którzy przekazali sztandar dyrektor Anecie Januchcie. Opiekunem pocztu sztandarowego był Rafał Jasiński. Dyrektor w swojej przemowie dziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz samą procedurę nadania sztandaru. – Dzisiejsza uroczystość to kontynuacja działań sprzed czterech lat, kiedy nadaliśmy szkole imię Marii Skłodowskiej-Curie. To specyficzny most, łączący przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Dzięki sztandarowi będziemy mieli możliwość uczestniczenia w wielkich wydarzeniach patriotycznych, wojewódzkich, gminnych i szkolnych – mówiła dyrektor.

Wśród obecnych byli przedstawiciele samorządu gminy Masłów: wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy Masłów,  Ryszard Szymczuch, wiceprzewodniczący oraz radni Mateusz Fąfara i Zenon Pedrycz, jednocześnie dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach, który odczytał okolicznościowy list od starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego, sołtys Mirosław Kuzka, Sylwester Dudzik, komendant gminny OSP, oraz dyrektorzy szkół: Zbigniew Długosz (Brzezinki), Joanna Broniek (Mąchocice-Scholasteria), Krzysztof Mądzik (Wola Kopcowa) i wicedyrektor Renata Zapała (Masłów). Jubileuszu gratulowali również goście: Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich, Beata Niziołek, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, która przeczytała list kuratora Kazimierza Mądzika. W uroczystościach uczestniczyli również: ks. Ryszard Zaborek, proboszcz Parafii w Leszczynach oraz ks. Dariusz Tarka, wikariusz uczący w   szkole.

Wójt Tomasz Lato zwrócił szczególną uwagę na tradycję i historię szkoły w Mąchocicach Kapitulnych. – Kieruję wyrazy uznania i wdzięczności do osób, które przez dwa wieki tworzyły historię placówki. Dziękuję za codzienny trud związany z kształceniem i wychowaniem, za zaangażowanie w rozwój szkoły oraz wspaniałą atmosferę, która w niej panuje. Niech poświęcony sztandar będzie nie tylko symbolem szkoły nadającym rangę każdej uroczystości, ale również Państwa jedności, patriotyzmu oraz dążenia do wiedzy i dalszego rozwoju – mówił wójt.

Podczas uroczystości specjalne wystąpienie wygłosił Piotr Olszewski, który mówił o historii szkoły i wspominał osoby mające wpływ na tę historię. Na zakończenie uroczystości odbyło się ślubowanie pierwszaków, co było symbolicznym pomostem pomiędzy historią, a teraźniejszością. Spotkanie w szkole poprowadziła Honorata Zych.

Drukuj