Nasz nauczyciel w Anglii

Powiększ obraz

Szymon Jaros przebywa w Cheltenham na dwutygodniowym kursie w ramach projektu Erasmus +. Doskonali swoje umiejętności językowe i zgłębia tajniki metody CLIL. Już wkrótce powróci no naszej Małej Ojczyzny pełen zapału i nowych pomysłów.

(Pisałem to o sobie w trzeciej osobie)

Drukuj