Historia szkoły

Stara szkoła wybudowana w 1950r. znajdowała się na miejscu dziś już niedziałającej mleczarni, ale ze względu na małą ilość klas zajęcia odbywały się również w mieszkaniach p. J. Kozubka, p. A. Sobeckiego, a nawet w Podmąchocicach u p. P. Gołąbka. Kierownikiem szkoły był p. Ryszard Wójcik.

Rok szkolny 1970/1971 rozpoczął się już w nowo wybudowanym budynku. W kronice szkolnej odnotowano to wydarzenie następującymi słowami: Nowa, jasna i piękna szkoła to widoczny dla nas pomnik ustroju socjalistycznego, który ogromną troską otacza swoją młodzież – Szkołę utworzono z inicjatywy „1000 szkół na tysiąclecie państwa”. Funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Julianowi Nowakowi.
Rok szkolny 1972/1973 – na świetlicy szkolnej podaje się posiłki dla dzieci
28 maja 1976r. – naszą szkołę odwiedza Stanisław Marusarz – jeden z najsłynniejszych polskich skoczków narciarskich.
3 czerwca 1978r. – pamiętne spotkanie z pisarzami i ich książkami, które odbyło się dzięki wydawnictwu „Czytelnik”, ofiarowującemu naszej bibliotece wiele książek. Wśród obecnych pisarzy były takie sławy jak: Wojciech Żukrowski, Lesław Bartelski, Edmund Niziurski czy Ryszard Kapuściński.

Rok szk. 1982/1983 – funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Elżbiecie Sańpruch.
1 września 1993r. – nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Bogdan Gawron.
W 1994r. z inicjatywy p. dyrektora powstała drużyna harcerska. Drużynowym został p. Krzysztof Dychała. 27.09.1995r. drużyna otrzymała proporzec i przejęła nr 47 oraz imię I Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Proporzec drużyna otrzymała od koła kombatantów w Leeds – byłych żołnierzy I SBS.

1 IX 2002r. – decyzją Rady Gminy utworzony został Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Świetlica Samorządowa. Dyrektorem placówki została wyłoniona w drodze konkursu p. Janina Gozdek.
Na przełomie marca i kwietnia 2003r. za zorganizowanie szkolenia w zakresie obsługi komputerów ze środków unijnych współfinansowanych przez AR i Modernizacji Rolnictwa nasza placówka uzyskała środki na zakup nowego sprzętu komputerowego za ok. 10 tys. zł. Mamy od tej pory trochę lepiej wyposażoną pracownie komputerową.