Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w SP Mąchocice Kapitulne. Kliknij w link poniżej.

koła zainteresowań 2021-2022