Nasza Patronka

Nadać imię szkole to niejako ustalić jej tożsamość, zasugerować wartości ważniejsze od innych, podkreślić kierunek działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez osobę patrona. Społeczność szkoły, wybierając tę Patronkę, odwołała się do tradycji miejsca, naznaczonego już wcześniej imieniem tej znamienitej postaci. Bowiem na cmentarzu parafialnym w Leszczynach znajduje się grób Jej babki – Salomei Skłodowskiej z Sagtyńskich, która urodziła w Kielcach pierwszego syna, Władysława – ojca Marii – przyszłej noblistki. W 1884 r. Maria Skłodowska, przebywając u wujostwa Wilgosińskich w Piekoszowie, odwiedziła z nimi cmentarz w Leszczynach, gdzie na grobie jej babki złożyli kwiaty i zapalili świece. Od kilku lat uczniowie naszej Szkoły opiekują się tym nagrobkiem.

Maria Skłodowska – Curie to wielkiego formatu człowiek, wybitna Polka, ze wszech miar – Europejczyk oraz – niezwykłej erudycji – uczona. Kobieta genialna, ale trzeba podkreślić, że cała jej rodzina składała się z osób ogromnie zdolnych, pracowitych i ofiarnych. Państwo Skłodowscy wychowywali Marię w duchu patriotyzmu i umiłowania wiedzy. Ukończyła Żeńskie Gimnazjum Rządowe ze złotym medalem. Władała pięcioma językami: polskim, francuskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Wspierała materialnie polskie uczelnie, działała w różnych fundacjach i z Jej inicjatywy powstał Instytut Radowy w Warszawie.

O Jej przywiązaniu do ojczyzny może także świadczyć fakt, iż pierwszy odkryty przez siebie pierwiastek nazwała polonem – na cześć Polski. Jednocześnie poświęcając swoje życie i zdrowie nauce, pozostała dobrą matką, czułą i wrażliwą. Po przedwczesnej śmierci męża Piotra samotnie wychowywała dwie córki, które podobnie jak ich Wielka Matka zostały naukowcami, a jedna z nich również noblistką. Cechy charakteru naszej Patronki, takie jak: aktywny udział w życiu społecznym, patriotyzm, odwaga, rozległa wiedza i zainteresowania, wytrwałość i naukowa pokora – to walory, jakże potrzebne współczesnym, a zwłaszcza naszej młodzieży. Chcemy je czynić treścią naszych edukacyjno- wychowawczych starań.

Maria Skłodowska – Curie to pierwsza kobieta nagrodzona Noblem. Genialny fizyk i chemik. Pierwsza wykładowczyni na paryskiej Sorbonie. Jedyna kobieta pochowana w Panteonie Francji. Niezłomna patriotka, wspaniała siostra i matka. Największą uczoną świat zawdzięcza Polsce. A my jesteśmy dumni, że nasza skromna szkoła będzie nosić imię Uczonej Wszech Czasów.

Aneta Januchta