Nauczyciele

 1. Januchta Aneta – dyrektor szkoły
 2. Dróżdż Anna – nauczyciel wspomagający
 3. Dychała Krzysztof – informatyka,
 4. Fortuna Robert – wych. fiz.
 5. Gała Zofia – ed. wczesnoszkolna
 6. Gozdek Janina – jęz. polski
 7. Grzybczak Anna – matematyka
 8. Januchta Wiesława – ed. wczesnoszkolna, zaj. szachowe
 9. Jaros Szymon – fizyka, matematyka, technika
 10. Jasiński Rafał – historia, wos, edb, wych. fiz
 11. Kaleta Justyna – nauczyciel wspmagający
 12. Kałuża Małgorzata – ed. wczesnoszkolna
 13. Kołomańska Paulina – oddz. przedszkolny
 14. Konat Jolanta – religia
 15. Kozłowski Daniel – muzyka
 16. Dariusz Tarka – religia
 17. Malarczyk Dorota – wych. fiz., świetlica
 18. Michta Bożena – ed. wczesnoszkolna
 19. Pulut – Kisiel Katarzyna – oddz. przedszkolny
 20. Sańpruch Małgorzata – biblioteka, plastyka
 21. Sobecka Emilia – matematyka
 22. Sokołowska Ewelina – jęz. angielski
 23. Sylwia Wawszczak-Domagała – jęz. niemiecki, nauczyciel wspomagający
 24. Szczypała Marzena – pedagog, doradca zawodowy
 25. Śledzik Barbara – geografia, technika, rewalidacja, przyroda
 26. Zych Honorata – jęz. angielski,
 27. Żywot Agnieszka – biologia, chemia, wdżr,  nauczyciel wspomagający