Nauczyciele

 

1.  Mańko Ryszard – Dyrektor szkoły, jęz. polski
2. Biały Barbara – Historia,
3. Dróżdż Anna – nauczyciel wspomagający, rewalidacja
4. Dychała Krzysztof – informatyka, Historia, Wos
5. Fortuna Robert – wych. fiz., świetlica
6. Gała Zofia – ed. wczesnoszkolna, zaj. szachowe
7. Gozdek Janina – jęz. polski, nauczyciel wspomagający
8. Grzybczak Anna – matematyka, fizyka
9. Januchta Aneta – jęz. polski, biblioteka
10. Januchta Wiesława – ed. wczesnoszkolna, zaj. szachowe
11. Kaleta Justyna – nauczyciel wspomagający, rewalidacja
12. Kałuża Małgorzata – ed. wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
13. Kargul Anna – oddział przedszkolny, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
14. Kołomańska Paulina – oddz. przedszkolny
15. Kozłowski Daniel – muzyka
16. Malarczyk Dorota – wych. fiz., świetlica, rewalidacja
17. Michta Bożena – ed. wczesnoszkolna, zaj. szachowe
18. ks. Nyga Dariusz – religia
19. Pieczaba Weronika – logopeda, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
20. Pulut – Kisiel Katarzyna – oddz. Przedszkolny
21. Ryś Ewelina – nauczyciel wspomagający
22. Sokołowska Ewelina – jęz. angielski, matematyka, nauczyciel wspomagający
23. Stachura Karolina nauczyciel wspomagający
24. Szczypała Marzena – pedagog szkolny, pedagog specjalny, doradca zawodowy
25. Śledzik Barbara – geografia, przyroda, nauczyciel wspomagający
26. Śliwińska Katarzyna – psycholog
27. Zych Honorata – jęz. angielski,
28. Żywot Agnieszka – biologia, chemia, nauczyciel wspomagający, wdż
29. Wawszczak-Domagała Sylwia – jęz. niemiecki, rewalidacja, plastyka, nauczyciel wspomagający
30.