Nauczyciele

 1. Januchta Aneta – dyrektor szkoły
 2. Dróżdż Anna – nauczyciel wspomagający
 3. Dychała Krzysztof – informatyka,
 4. Fortuna Robert – wych. fiz.
 5. Gała Zofia – ed. wczesnoszkolna
 6. Gozdek Janina – jęz. polski
 7. Januchta Wiesława – ed. wczesnoszkolna, zaj. szachowe
 8. Jaros Szymon – fizyka, matematyka, technika
 9. Jasiński Rafał – historia, wos, edb
 10. Kaleta Justyna – oddz. przedszkolny
 11. Kałuża Małgorzata – ed. wczesnoszkolna
 12. Kołomańska Paulina – oddz. przedszkolny
 13. Konat Jolanta – religia
 14. Kozłowski Daniel – muzyka
 15. Dariusz Tarka – religia
 16. Malarczyk Dorota – wych. fiz., świetlica
 17. Michta Bożena – ed. wczesnoszkolna
 18. Pulut – Kisiel Katarzyna – oddz. przedszkolny
 19. Uciechowska Kamila – nauczyciel wspomagający
 20. Sańpruch Małgorzata – biblioteka, plastyka
 21. Sobecka Emilia – matematyka
 22. Sokołowska Ewelina – jęz. angielski
 23. Sylwia Wawszczak-Domagała – jęz. niemiecki
 24. Szczypała Marzena – pedagog, doradca zawodowy
 25. Śledzik Barbara – geografia, technika, rewalidacja
 26. Zych Honorata – jęz. angielski, świetlica
 27. Żywot Agnieszka – biologia, chemia, wdżr, przyroda