Rada rodziców

Anna Nowicka – przewodnicząca,
Joanna Janecka – zastępca,
Anna Karyś – protokolant.