Rada rodziców

Joanna Janecka – przewodnicząca,
Karolina Stachura – zastępca przewodniczącej
Joanna Krawczyk – skarbnik