Rada rodziców

Joanna Janecka – przewodnicząca,
Karolina Stachura – zastępca przewodniczącej

Małgorzata Dudzik – skarbnik