Rada Rodziców

Marlena Rębelska – przewodnicząca,
Karolina Stachura – zastępca przewodniczącej
Joanna Krawczyk – skarbnik