Samorząd Uczniowski

Kacprer Kałuża  przewodniczący

Iwona Waldon    – wiceprzewodnicząca 

Angelika Jaros  –  skarbnik

PLAN-PRACY-SAMORZĄDU-2024