Samorząd Uczniowski

Alicja Ryś przewodnicząca,

Natalia Grzejszczyk – zastępca,