Nasze sukcesy

Szkoła Podstawowa

w

Mąchocicach Kapitulnych im. Marii-Skłodowskiej-Curie


Konkursy i sukcesy rok szkolny 2017/2018

Konkursy i sukcesy rok szkolny 2019/2020

 1. Program wychowawczo- profilaktyczny “Nie pal przy mnie proszę” w klasach I-III – opiekun M. Szczypała
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny “Spójrz inaczej” w klasach I-III – opiekunowie wychowawcy ed. wczesnoszkolnej
 3. Projekt Programu ERASMUS+ pn. „Bądźmy TIK! Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni” Mobilnośc kadry edukacyjnej – koordynator A. Januchta. H. Zych, E. Sobecka
 4. Ogólnopolski Program „Szkoła w Chmurze Microsoft” – opiekunowie: K. Dychała, S.Jaros
 5. Ogólnpolski program upowszechniania sportu wsród dzieci i młodzieży „Szkolny Klub Sportowy” – opiekun D. Malarczyk
 6. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych – opiekun – B. Śledzik
 7. Ministerialny projekt pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – opiekun – M. Sańpruch
 8. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐komunikacyjnych „Aktywna tablica” – opiekun – A. Januchta, E. Sobecka
 9. Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole” – opiekun – S. Jaros
 10. Projekt Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej – opiekun – S. Jaros
 11. Projekt Edukacja o Holokauście – opiekunowie – A. Januchta, H. Zych
 12. Innowacje pedagogiczne:
 13. – „Z angielskim poznajemy świat”. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe (CLIL) w kl.7 – nauczyciel H. Zych
 14. – rozszerzony program nauczania języka angielskiego (po 4 zajęcia) w oddziałach przedszkolnych metodą CLIL zintegrowany z podstawami programowymi „English is Fun. CLiL is Fun” – nauczyciel E. Sokołowska
 15. Projekt wojewódzki „Nauczanie dwujęzyczne” – nauczyciele- H. Zych, E. Sobecka, E. Sokołowska
 16. Szkolny Festiwal Książki – opiekun- M. Sańpruch
 17. Falochron program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – opiekun – M. Szczypała
 18. Nauczycielka I klasa – program wsparcia rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń dla nauczycieli i nauczycielek edukacji  – nauczyciele B. Michta, W. Januchta
 19. Archipelag Skarbów – program profilaktyki zintegrowanej – opiekun – M. Szczypała
 20. Owoce i warzywa w szkole – opiekun K. Lasota
 21. Żyj zdrowo, pij mleko” – codzienna porcja mleka – opiekun K. Lasota
 22. Sprzątanie Świata – opiekun B. Śledzik
 23. XXV Tydzień Kultury Języka – opiekunowie D. Kmiecik, J. Gozdek, M. Sańpruch
 24. Klucz do sukcesu” – J. Gozdek
 25. Żyj smacznie i zdrowo – Program zorganizowany przez Winiary-opiekun D.Malarczyk
 26. Akcje charytatywne:

 – zbiórka żywności i artykułów chemicznych dla najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy. Była to odpowiedz na prośbę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie- opiekun D. Malarczyk

– wolontariusze Rodzina-rodzinie i Samorząd Szkolny zorganizowali charytatywny kiermasz świąteczny – opiekunowie
D. Malarczyk, M. Sańpruch, H. Zych

      – WOŚP – opiekun D. Malarczyk

      – Góra Grosza – opiekun D. Malarczyk

      – współpraca z Fundacją „Pomóż i Ty- opiekun D.Malarczyk

 1. Program edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”- w klasie V- M.Szczypała
 2. Program „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”- uzyskanie przez szkołę certyfikatu – koordynator M. Szczypała
 3. Program edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie” w klasie IV- koordynator B. Śledzik
 4. Program profilaktyczny „Veto wobec przemocy alkoholu i narkotyków”- K. Lasota
 5. Elementy programów profilaktycznych „Spójrz inaczej na agresję”, „Drugi elementarz”- M. Szczypała