Harmonogram spotkań z rodzicami

Spotkania z rodzicami:
15.09.2021 – informacja o ocenach i zachowaniu
27.10.2021 – informacja o ocenach i zachowaniu
15.12.2021 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr
12.01.2022 – informacja ocenach na I semestr
16.03.2022 – informacja ocenach i zachowaniu
11.05.2022 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku