Harmonogram spotkań z rodzicami

Spotkania z rodzicami:
14.09.2022 – informacja o ocenach i zachowaniu
16.11.2022 – informacja o ocenach i zachowaniu
25.01.2023 – informacja ocenach na I semestr
29.03.2023- informacja ocenach i zachowaniu
10.05.2023 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku