Harmonogram spotkań z rodzicami

Spotkania z rodzicami:
14.09.2020 – informacja o ocenach i zachowaniu
07.10.2020 – informacja o ocenach i zachowaniu
11.12.2020 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr
27.01.2021 – informacja ocenach na I semestr
28.04.2021 – informacja ocenach i zachowaniu
26.05.2021 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku