Harmonogram spotkań z rodzicami

Spotkania z rodzicami:
14.09.2023 – informacja o ocenach i zachowaniu
16.11.2023 – informacja o ocenach i zachowaniu
31.01.2024 – informacja ocenach na I semestr
29.03.2024 – informacja ocenach i zachowaniu
10.05.2024 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku