Logopeda szkolny

 

Logopeda szkolny

Drodzy Rodzice!

 

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania.

Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Jeśli dziecko nieprawidłowo mówi, czyli:

· zamienia głoski;

· opuszcza głoski na początku i końcu wyrazu;

· zmienia znaczenie wyrazu;

· mowa dziecka jest cicha, niewyraźna;

występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych (zbyt krótkie wędzidełko, za duży język, wady zgryzu, nieprawidłowe uzębienie, rozszczepy podniebienia);

nie słyszy;

Wówczas nie należy lekceważyć tych zjawisk, tylko możliwie szybko zgłosić się do LOGOPEDY!!!

 

 

Zakres działań logopedy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych

 

We wrześniu przeprowadzone są przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce wad wymowy. Po zakończeniu badań rodzice dzieci wymagających wsparcia ze strony logopedy otrzymują pisemne informacje oraz zgody na prowadzenie zajęć logopedycznych w szkole. Dostarczenie zgody do wychowawcy i założenie „zeszytu logopedycznego” jest równoznaczne z rozpoczęciem zajęć na terenie szkoły.

Opieką logopedy objęci są uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej uczniowie, którzy posiadają zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania a także uczniowie zakwalifikowani do terapii logopedycznej po przeprowadzeniu badań przesiewowych.

 

W ramach zajęć logopedycznych dzieci wykonują liczne ćwiczenia, które mają na celu eliminowanie zaburzeń mowy . Są to ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Podstawę ćwiczeń stanowi usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków. Zajęcia logopedyczne mają na celu wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia, doskonalenie umiejętności budowania swobodnych wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

 

Głównym celem terapii jest:

· Usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych

· Korygowanie wad wymowy

· Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

· Kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy

· Wzbogacanie słownictwa

· Rozwijanie słuchu fonematycznego

· Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi