Rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oswiadczenie-o-zatrudnieniu

oswiadczenie-o-zameldowaniu

Oswiadczenie o wielodzietnosci

Komunikat IOD. Zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Komunikat IOD. Wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły podstawowej (dzieci spoza obwodu szkoły)

Komunikat IOD. Wniosek rekrut. do przedszkola, oddziału przedszkoln. w szkole podst., publ. innej formy wych_

Harmonogramy rekrutacji

Dokumenty załączane do wniosku rekrutacyjnego

Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wzór wniosku o przyjęcie do I klasy

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 0

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy dwujęzycznej

Warunki przyjęcia do klasy dwujęzycznej

regulamin rekrutacji – dwujęzyczność