Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące najważniejszych etapów postępowania rekrutacyjnego szkoły.

Termin na składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz zgłoszeń dzieci z obwodu odbędzie się zaraz po feriach zimowych, w okresie od 13 do 22 lutego 2023 roku. Po określeniu liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych, których Rodzice zadeklarują kontynuację oraz liczby uczniów pierwszej klasy przybyłych z obwodu, rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca w oddziale.

Wszystkie informacje znajdują się w plikach poniżej.

Oswiadczenie-o-zatrudnieniu

oswiadczenie-o-zameldowaniu

Oswiadczenie o wielodzietnosci

Komunikat IOD. Zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej

Komunikat IOD. Wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły podstawowej (dzieci spoza obwodu szkoły)

Komunikat IOD. Wniosek rekrut. do przedszkola, oddziału przedszkoln. w szkole podst., publ. innej formy wych_

Informacje o rekrutacji

Druk zgłoszenia dziecka z obwodu do klasy I

Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wzór wniosku o przyjęcie do I klasy

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 0

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy dwujęzycznej

Warunki przyjęcia do klasy dwujęzycznej

regulamin rekrutacji – dwujęzyczność