,,Po pomoc do policjanta, strażaka” CLIL w klasie zerowej

Powiększ obraz

W ubiegły piątek w klasie ,,0″ odbyła się lekcja dwujęzyczna pn. ,,Po pomoc do policjanta, strażaka, lekarza”

Z wykorzystaniem metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Lekcja poświęcona była utrwaleniu numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich oraz bezpieczeństwu na drodze. Dzieci poznały podstawowe słowa
i wyrażenia w języku angielskim dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze oraz zaśpiewały piosenkę „Don’t cross the road”. Wykonały również modele wozów policyjnych oraz obejrzały film edukacyjny poświęcony zachowaniu w sytuacjach alarmowych. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, które w swobodny sposób zintegrowały język polski z językiem angielskim.

Drukuj