Projekt edukacyjny BohaterON – pocztówka dla Powstańca

Powiększ obraz
 „Dzieci listy piszą, zwykłe i polecone.” Przedszkolaki wspólnie z klasą „0” dołączyli do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. W ramach projektu „BohaterON” uhonorowaliśmy uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówek własnoręcznie pokolorowanych przez dzieci.

Drukuj