Projekt Erasmus + 2021/22

“Math & Science & CLIL = MSC. Zainspirowani Marią Skłodowską – Curie” – taki jest tytuł projektu Erasmus+, dzięki któremu pozyskaliśmy ponad 120 tys. zł na: – zakup drukarki 3D i robotów do nauki kodowania – prowadzenie szkolnego koła robotyki i kodowania – zajęcia z wykorzystaniem metody CLIL – projekt eTwinning z zaprzyjaźnionymi szkołami z Włoch i Węgier – kontynuowanie nauki języka angielskiego przez nauczycieli na kursach w szkołach językowych. W szkole pracuje kadra ludzi kreatywnych i otwartych na nowe metody pedagogiczne. Chcemy stworzyć atrakcyjną ofertę edukacyjną w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Realizacja projektu Erasmus+, udział w szkoleniach i obserwacji innych szkół europejskich umożliwi nam wdrożenie poznanych podczas obserwacji zajęć metod pracy, przede wszystkim tych opartych na wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych. Poznamy metodę kooperacji (uczenie się uczniów nawzajem) oraz metody pracy skierowane na rozwój logicznego myślenia, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów (Complex Instruction Approach).

Drukuj