Edukacja drogą do spełniania marzeń

Cel programu:

Rozwijanie zdolności i pogłębianie umiejętności uczniów poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języków obcych, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego.

Czas trwania:
27.09.2011 – 29.06.2012

Liczba beneficjentów:

Wartość pozyskanych środków: