Erasmus +

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektów dofinansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 w projekcie Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej  4 nauczycieli i 12 uczniów weźmie udział w wyjeździe  do zaprzyjaźnionej szkoły w Hiszpanii. Przewidywany termin wyjazdu to kwiecień 2024r. Dzieci wezmą udział w lekcjach prowadzonych przez hiszpańskich nauczycieli oraz będą miały możliwość zapoznać się z tamtejszą kulturą.

 

Europejski Dzień Języków 

Europejski Dzień Języków obchodzony w tym roku pod hasłem “Różne języki  – jedna Europa” doskonale realizuje dewizę Unii Europejskiej – „Zjednoczona Europa w różnorodności”. Z jednej strony obchody zwracają uwagę na różnorodność językową oraz kulturową państw europejskich jako wartości, które powinniśmy pielęgnować,  z drugiej zaś podkreślają znaczenie wielojęzyczności we współczesnym świecie, dzięki której możemy porozumiewać się w jednej, wspólnej Europie.

W związku z prezydencją Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej i wieloma podróżami do tego kraju, Pan Jakub Juszyński ( znany regionalny bloger) poprowadził w naszej szkole z udziałem klas 5,7 i 8 zajęcia o Czechach! Było sporo ciekawostek o kraju, ale też o języku! Przedstawił znane i mniej znane miejsca, ciekawe muzea, obyczaje oraz kulturę tego kraju. Była to doskonała okazja, żeby poznać czeskie słowa, bajki, potrawy oraz tradycje. Na koniec przeprowadzono konkurs z nagrodami.

 

 

English Thursdays na świetlicy.Welcome to English CORNER every Thursday!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job shadowing w Felsötárkányi Általános Iskola és

Alapfokú Müvészeti Iskola na Węgrzech 2022

 

Job shadowing to akcja programu Erasmus+, w ramach której głównym celem projektu jest przeszkolenie kadry za granicą. Z takiej możliwości skorzystała w dn. 25-29 kwietnia 2022 r. grupa nauczycieli: p. dyrektor Aneta Januchta, p. Honorata Zych, p. Sylwia Wawszczak – Domagała i p. Szymon Jaros. Przebywali na Węgrzech w Felsötárkányi Általános Iskola és Alapfokú Müvészeti Iskola, obserwując lekcje prowadzone przez nauczycieli szkoły innowacyjnymi zajęciami edukacyjnymi wykorzystującymi metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Wizyta rozpoczęła się od ogólnego poznania specyfiki funkcjonowania systemu szkolnictwa węgierskiego, którego kształt strukturalny jest bardzo podobny do polskiego.

Edukacja jest obowiązkowa dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. Obowiązkowe są trzy lata edukacji przedszkolnej i 10 lat szkolnej. Nauka jest bezpłatna dla uczniów do ukończenia 18 roku życia.

Ciekawe jest to, że umiejętności czytania i umiejętności matematyczne są testowane u wszystkich uczniów w klasach 6, 8 i 10. Egzaminy odbywają się co roku na jesieni. Z kolei testy dla czwartoklasistów (czytanie, pisanie, rozumowanie i umiejętność liczenia) są przeprowadzane w maju.

Coroczne egzaminy językowe dla wszystkich uczniów uczących się angielskiego i niemieckiego jako pierwszego języka zostały wprowadzone w klasach 6 i 8 od roku 2015. Oceniane jest m.in. rozumienie tekstu.

Podczas obserwowanych zajęć, np. plastyki, wfu, historii, informatyki nauczyciele stosowali różne formy pracy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Takie połączenie nauki angielskiego z innymi przedmiotami sprawia, że przyswajanie słownictwa czy zwrotów przychodzi uczniom naturalnie, niejako przy okazji. Stwarza też możliwość wykorzystania na zajęciach bogatych zasobów anglojęzycznych. Dodatkową wartością obserwacji było poznawanie TIK w nauczaniu. O konieczności wdrażania uczniów do korzystania z nowoczesnych technologii nie trzeba nikogo przekonywać. O ile dla niektórych dorosłych to zjawisko jest nie tyle pasjonujące co niezbędne, o tyle dzieci podchodzą do nowinek technicznych z dużo większym zapałem. Zauważyliśmy, że wykorzystanie TIK w pracy z uczniem zwiększało skuteczność nauczania, motywowało do pracy i przyciągało uwagę uczniów.

Ostatni dzień wizyty rozpoczęliśmy od spotkania roboczego. W jego trakcie omówiliśmy pomysły na wspólne działania oraz przybliżyliśmy zasady funkcjonowania projektów finansowanych z Programu Erasmus +. Przeprowadziliśmy także ewaluację naszego pobytu oraz przedyskutowaliśmy dalsze działania w ramach już nawiązanej współpracy.

Wizyta ta była nie tylko okazją do bliższej obserwacji specyfiki funkcjonowania placówek węgierskich, ale także możliwością poznania zespołu szkoły i podniesienia kompetencji językowych oraz kulturowych.

Jednak nie należy bowiem zapominać o korzyściach, jakie nasza wizyta może przynieść organizacji goszczącej. Placówka, mamy nadzieję, że wiele się od nas nauczyła, ale również pozyskała informację na temat swojej dotychczasowej pracy. Wykorzystała tę okazję do

promocji własnej działalności na poziomie europejskim i budowania prestiżu w środowisku lokalnym. A nawiązane kontakty mogą zaowocować kolejnymi pomysłami na współpracę międzynarodową.

Warto podjąć się takiego wyzwania, które często związane jest z koniecznością znalezienia się na nowo w roli ucznia. Ale my jesteśmy odważni

 

 

Pani Ewelina Sokołowska na kursie „CLIL – Practical Methodology for Teachers working with CLIL”

 

Kurs „CLIL – Practical Methodology for Teachers working with CLIL” odbył się w dniach 1-5 sierpnia w wymiarze 25 godzin zegarowych w siedzibie Executive Training Institute na Malcie. Poświęcony był w całości metodyce CLIL (Content ang Language Integrated Learning) tj.: planowania lekcji CLIL-owych, taksonomii Blooma, 5Cs, HOTS and LOTS, graficznej organizacji pracy nauczyciela itp. Prowadzący przedstawili również gotowe scenariusze lekcji CLIL oraz zapoznali nas – kursantów z zasobami Internetu przydatnymi podczas opracowywania zajęć. Produktem finalnym kursu było przygotowanie i opracowanie w grupach trzyosobowych lekcji (plakatu) CLIL, a następnie zaprezentowanie go na forum grupy. Tematem plakatu, jaki przygotowałam wraz z koleżankami był „Perfect Meal” – smacznie, zdrowo i CLIL-owo:).

 

 

 

Krzysztof Dychała i Szymon Jaros  – Coding & robotics – course in ETI Malta

W dniach 06-13.08 2022 w wymiarze 25 godzin zegarowych w siedzibie Executive Training Institute na Malcie odbył się kolejny kurs naszego projektu Erasmus + pod nazwą „Coding and robotics”. Na zajęciach poznaliśmy wersję Scractch Junior i Scratch w nieco innym wymiarze – bardziej zaawansowane gry i metody programowania w Scratch. Niestety choroba prowadzącego uniemożliwiła dokończenie drugiej części kursu – robotyki – pozostałe zajęcia wykorzystaliśmy więc w innej grupie o zbliżonej tematyce – wykorzystanie aplikacji i interaktywnych narzędzi w nauczaniu. (robotykę dokończymy online we wrześniu lub październiku br)

Kurs miał na celu wprowadzenie interaktywnych narzędzi medialnych i sprowokowanie myślenia i koncepcji dotyczących tego, jak można je wykorzystać w klasie. Były to zadania sieciowe, słowniki internetowe, edycja obrazów, organizacja zasobów online, tworzenie stron, krzyżówek, quizów – webquesty, mind maps, word clouds, story telling. Z pewnością wiele z tych narzędzi wykorzystamy już w nadchodzącym roku szkolnym.

 

Job shadowing Sycylia Marineo 2022

W ramach mobilności Erasmus Plus dyrektor Aneta Januchta oraz nauczyciele Anna Grzybczak, Honorata Zych i Krzysztof Dychała uczestniczyli w wizytach studyjnych w trzech szkołach, podczas których poznali ofertę edukacyjną szkół włoskich oraz stosowane, nowoczesne metody.
O edukacji i szkolnictwie rozmawiali również z burmistrzem Marineo Francesco Ribaudo, który przyjął delegację serdecznie i chętnie opowiedział o włoskich praktykach w dziedzinie nauczania.

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek Mobilności kadry edukacyjnej w projekcie międzynarodowym Erasmus+ pn. „Bądźmy TIK! Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni” napisany przez 4 nauczycieli naszej Szkoły: matematyków, anglisty, informatyków oraz dyrektora Szkoły został sklasyfikowany na 34 miejscu na 740 wniosków !
Jak uzasadniliśmy cel projektu? – Szukamy płaszczyzny porozumienia ze współczesnym nastolatkiem. Na pewno wspólne korzystanie z technik informacyjnych i komunikacyjnych powoduje, iż stajemy się dla ucznia partnerem. Świat pędzi w zawrotnym tempie informacyjnym, w którym podstawową rolę odgrywa język angielski. Uczenie się tego języka, znajomość nowoczesnych technologii jest podstawą do podjęcia dialogu z uczniem znudzonym tradycjonalnymi metodami nauki. Projekt ma podnieść kompetencje językowe nauczycieli oraz pozwolić poznać metodę CLIL, która w Polsce jest jeszcze mało popularna a w Anglii, Malcie, Hiszpanii działa od wielu lat i przynosi wymierne efekty. Nauczyciele poznają techniki pracy projektowej, job shadowing, będą obserwować lekcje prowadzone przez doświadczonych w innowacjach nauczycieli z krajów zachodnich i kontaktować się z nimi w języku angielskim.
Poznanie nowoczesnych metod nauczania partnerów z UE będzie dla nas inspiracją do wprowadzania zmian w placówce już od września.

 

Aneta Januchta