Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III SP

Cel programu:
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkoły Podstawowej

Czas trwania:
21.02.2011 – 29.06.2012

Liczba beneficjentów: 18

Wartość pozyskanych środków: 30000zł