Klucz do sukcesu

Rekrutacja uczniów do projektu współfinansowanego ze środków unijnych zatytułowanego „Klucz do sukcesu” odbędzie się w dniach 18-21 września 2017 roku.

Zapraszamy wszystkich uczniów III klas gimnazjalnych do udziału w projekcie.

W załączeniu przedstawiamy regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz wzory druków.

Formularze zgłoszeniowe oraz informacje szczegółowe można również uzyskać bezpośrednio u Koordynatora Szkolnego – Pani Janiny Gozdek.

 

Cel programu:

W ramach projektu na uczniów uzdolnionych ze średnią powyżej 4,5 czekać będzie specjalnie opracowana ścieżka rozwojowa, w ramach której przygotowane zostaną zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności. Dla uczniów, którzy mają gorsze oceny i wyraźne kłopoty z nauką przygotowane zostaną ścieżki kompensacyjne. Ich zadaniem będzie wyrównanie szans i braków w wiedzy podczas dodatkowych zajęć głównie z matematyki, nauk przyrodniczych i języka angielskiego. Prowadzone one będą zarówno przez nauczycieli ze szkół realizujących projekt, jak i innych pedagogów.

Czas trwania:
1.09.2016 r. do 30.06.2018 r.

Liczba beneficjentów: 42 z klas III gimnazjum.

 

Do pobrania:

Deklaracja udziału załącznik nr 2.docx

Formularz zgłoszeniowy 2017 18.docx

Oświadczenie o udostępnieniu wizerunku załącznik nr 4.docx

Oświadczenie uczestnika zalącznik nr 3.docx

plakat promujący projekt Klucz do sukcesu

regulamin rekrutacji Klucz do sukcesu 2017 2018