Lekki tornister

Cel programu:

Rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a – co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów.

Czas trwania:
01.09.2016 – 31.06.2017

Beneficjenci: uczniowie.

Strona projektu: http://lekkitornister.org/