Mleko w szkole

Cel programu:
Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Czas trwania:
01.09.2011 – nadal

Beneficjenci: uczniowie.

Strona projektu: http://www.arr.gov.pl/mleko-w-szkole