Owoce i warzywa w szkole

Cel programu:

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Czas trwania:
01.09.2013 – nadal

Beneficjenci: uczniowie.

Strona projektu: http://www.arr.gov.pl/owoce-i-warzywa-w-szkole