Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

Cel programu:
Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

Czas trwania:
2013-2015

Finansowanie:
Projekt współfinansowany przez  Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z krajami Unii Europejskiej, patronat objął Minister Edukacji Narodowej.