Szkoła w Chmurze

Jesteśmy innowacyjną Szkołą w Chmurze💻


👨‍💻👩‍💻Cały rok szkolny 2017/2018 uczestniczyliśmy w Projekcie Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków.
W ramach Projektu ☁️odbyły się:
• Szkolenia dla nauczycieli związane z nauką programowania w scratch
• Uruchomienie usługi Office 365 Education w szkołach.
• Szkolenia nauczycieli związane ze wdrożeniem usługi Office 365 Education.