WFOSIGW

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych.

Zadanie to realizowane jest w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego  pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej”.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 24.000 zł, co stanowi 80% kosztów zadania. 20% wkład własny Gminy Masłów.

Aneta Januchta