Wirtualna szkoła

Cel programu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; program bezpłatny, obsługiwany przez firmę „Perfektus”; skierowany do nauczycieli, uczniów i rodziców składający się z następujących modułów:
a) dziennik elektroniczny, pomoce dydaktyczne, statystyki i zestawienia,
b) moduł administracyjny,
c) e-learning,
d) e-testy,
e) e-biblioteka.

Czas trwania:
01.06.2011 – 28.02.2012

Beneficjenci: uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji szkolnej.