Współpraca z Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim

Cel programu:
Wymiana kadry nauczycielskiej i młodzieży; poznanie kultury i metod pracy obu szkół, obu państw. Wspieranie darami od sponsorów i młodzieży szkolnej dzieci polskich mieszkających w Usolu poprzez wysyłanie paczek z ubraniami, artykułami szkolnymi, książkami.

Czas trwania:
2011 – stała współpraca

Adres strony internetowej Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim:
http://www.gimna1.ru