Prosimy o głosy na nasz projekt szachowy

Powiększ obraz

Szachy matematyczne. Do wygrania 2000 zł na pomoce szachowe i nagrody dla uczestników turnieju. Projekt z klasą Nowa Era

Należy wejść na stronę https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/pokaz/267.html i kliknąć głosuj.

Zasady głosowania

 • W głosowaniu internetowym może wziąć udział Uczestnik, który przed oddaniem pierwszego głosu:
  1. wejdzie na stronę konkursu – www.projektzklasa.pl,
  2. kliknie przycisk „Głosuj” przy wybranej przez siebie pracy konkursowej,
  3. wypełni wyświetlony formularz głosowania podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz prawidłowo wpisze wyświetlające się hasło internetowe we wskazane pole,
  4. aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail Uczestnika,
  5. zaakceptuje Regulamin głosowania oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
 • Kolejne oddanie głosu przez Uczestnika będzie się odbywało poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranej pracy konkursowej, podanie adresu e-mail i wpisanie wyświetlającego się hasła internetowego oraz aktywację linku wysłanego na podany adres e-mail.
 • Aktywacja linku przysłanego przez Administratora konkursu jest konieczna przy każdorazowym oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny do północy dnia w którym został oddany głos. Dopiero aktywacja linku powoduje poprawne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową.
 • Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie na jeden projekt w danej kategorii wiekowej.
 • Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może oddawać głosy.
 • Nie jest dozwolone oddawanie głosów w imieniu drugiej osoby.
 • W głosowaniu internetowym mogą brać udział także Opiekunowie grup konkursowych oraz członkowie grup konkursowych, o których mowa w regulaminie konkursu „Projekt z klasą” VIII edycja.
 • Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do przeprowadzenia głosowania. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia, a także do usunięcia swoich danych z bazy.
Drukuj