PRZEMÓWIENIE PANI DYREKTOR

„Nie jest bohaterem ten, kto nigdy nie poznał smoka, ani ten, który, spotkawszy go, wycofał się, mówiąc, że nic nie widział. Jedynie ten, który zaryzykował walkę ze smokiem i nie został przez niego pokonany, zdobywa skarb trudny do osiągnięcia. On właśnie ma prawo do prawdziwej wiary w siebie, bo stawił czoła mrocznej stronie swej jaźni i dzięki temu uzyskał… wewnętrzną pewność, która daje mu oparcie.”

Drodzy Przyjaciele Szkoły,

nasz ostatni etap podróży edukacyjnej od marca był walką ze smokiem.

Był to czas wyjątkowy. Jeszcze kilka tygodni temu, nikt nie wyobrażał sobie, w jaką edukacyjną podróż wspólnie wyruszymy. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany wszystkim na całym świecie. Uczyliśmy się, jak być ze sobą w tej trudnej sytuacji.

Jestem przekonana, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej będą mogły być wykorzystywane w procesie edukacji. Ale nikt nie zastąpi nam relacji. Bo relacje rówieśnicze wewnątrz zespołów klasowych oraz relacje nauczyciel-uczeń są kluczowe dla edukacji wiążą się z jej jakością, będąc elementem klimatu społecznego szkoły. Miarą człowieka.

Życzę Wam bezpiecznych wakacji, dlatego bądźcie przezorni, rozsądni, nie obawiajcie się używać słowa „nie” w sytuacjach niebezpiecznych. Zachowajcie ostrożność nad wodą, w górach, w miejscach natężonego ruchu. Zawsze, gdy czujecie zagrożenie, zwracajcie się o pomoc do osób, które darzycie zaufaniem. Liczę na waszą wiedzę i umiejętności. Wróćcie z wakacji zdrowi i szczęśliwi w nowym roku szkolnym.

Razem z nauczycielami, pracownikami obsługi, dziękujemy za Waszą obecność, entuzjazm, zaangażowanie, za Wasze sukcesy.

 

Dyrektor Szkoły

Aneta  Januchta

 

Drukuj