Przygotowania do inauguracji roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice!

Już za tydzień rozpoczniemy rok szkolny 2020/2021. Ten rok będzie jednak się różnił ze względu na panującą pandemię. O warunkach spotkania poinformujemy niedługo. Przygotowujemy szkołę na przyjęcie uczniów, analizując wytyczne GIS, MZ i MEN oraz przygotowujemy procedury, które będą obowiązywały w szkole i które w najbliższych dniach przekażemy przez dziennik elektroniczny i stronę szkoły Rodzicom. Istotne jest bezwzględne dostosowanie się wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców) do tych zasad. Zasady mogą się zmieniać ze względu na stopień zagrożenia epidemiologicznego w szkole i regionie, dlatego niezbędna jest stała współpraca szkoły i opiekunów. 31 sierpnia odbędą się spotkania dla rodziców klas 2-8 z wychowawcą w aplikacji Teams wg harmonogramu, który zostanie zamieszczony na stronie szkoły do końca tygodnia. MEN zachęca do do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/protegosafe

 

Drukuj